Vad är bokserien Nyckelstenarnas Hemlighet?

   12 böcker:

Nyckelstenarnas Hemlighet är en bokserie i 12 delar. Varje del fokuserar på en så kallad magisk nyckelsten med övernaturliga krafter.


   Format:

Ungdomsböcker på 300-450 sidor.


   Målgrupp:

Primär: 12-15 år. Sekundär: 10-18 år. Det finns även en tredje köpstark målgrupp på 25-40 år som växte upp med Harry Potter-böckerna. Förhoppningen är att även de ska tilltalas av det här formatet.

Syfte :


   Det främsta syftet med böckerna är självklart att underhålla en fantasy- och äventyrsälskande målgrupp, men Nyckelstenarnas Hemlighet har även ett ytterligare syfte, nämligen att lära målgruppen om historia och vetenskap.

   Genom tidsresor får läsarna en inblick i olika tider och komplexiteten i den dåvarande samhällsstrukturen.

   Nyckelstenarnas ”magiska” krafter ska grundas i teoretisk vetenskap och på så vis ge läsaren en känsla av att allt som sker i böckerna faktiskt kan vara möjligt, åtminstone i teorin.

   Vetenskap och historia är dock kryddor i berättelsen och får aldrig ta över berättandet och äventyret i sig.

Mayariket:


De tolv "magiska" nyckelstenarna härstammar från det mytomspunna Mayariket.

   En ärelysten shaman offrade sina tolv barn för att framställa dessa maktvapen.

   Hans hustru fick staden att förvisa honom och han flydde ner till Centralamerika.

   Shamanen svor att hämnas och grundade han staden Eldorado och med hjälp av nyckelstenarna dolde han staden för urbefolkningen.

Conquistadorerna:


På 1500-talet kom spanska upptäcktsresande till Sydamerika för att leta guld/rikedomar.

   En av dessa s.k. conquistadorer var Francisco Pizarro, tillsammans med sina kompanjoner Diego de Almagro och Hernando de Luque.

   De träffade på dåtidens inkaindianer som berättade om en hemlig stad, helt täckt i guld.

   Pizarro och hans kompanjoner beslutade sig för att leta reda på staden och stjäla dess rikedomar, men när de hittade staden fann de något så mycket mer värdefullt än allt guld/rikedomar i hela Sydamerika.

Nyckelstenarna & Släktena:


Det finns tolv nyckelstenar som är utspridda i världen.

   Conquistadorernas vänskap slutade i Peru och sedan dess har dessa tre släkten krigat om nyckelstenarna och dess krafter.

   Pizarros ättlingar kallar sig för Hijos de Pizarro,.

   Hernando de Luques ättlingar

kallar sig för de Luques Syndicate och de är övertygade om att ingen människa kan hantera deras ofantliga krafter, så de kämpar för att hitta och gömma stenarna på olika platser i världen.

   Diego de Almagros ättlingar kallar sig för 'los Protector de Piedras', eller ”Sällskapet” och de letar efter nyckelstenarna för att förstöra dem.